Blog

Yazılım Test Çeşitleri

Yazılım testi yazılımların kalitesini ölçme amacıyla yapılan aktivitelerdir. Yazılım kalitesinin farklı açılardan değerlendirilmesi amacıyla farklı hedefleri olan test çeşitleri oluşturulmuştur. Yazılım çeşitleri temel olarak fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testler olmak...
Blog

Yazılım Testinde Test Seviyeleri

Yazılım geliştirme yaşam döngülerinde (Software Development Life Cycle -SDLC) projenin kademeli olarak(birimden sisteme doğru) geliştirildiği önceki yazıda anlatılmıştı. Kademeler arasındaki tekrarı önlemek amacıyla her bir kademeye karşılık gelen test seviyesi...
Blog

Yazılım Testinin Temelleri

Yazılım test nedir? Yazılım günlük hayatın birçok alanında kullanılmaktadır. Yazılım testi ise bu yazılımların kullanımları sırasında oluşabilecek kusurları azaltmak için yapılan işlemdir. Yazılım testinde belirlenen tüm gereksinimlere ek olarak kullanıcıların...
Blog

Kendini kandırmak

Bence günlük hayatımızda en kritik problemlerin başında “kendini kandırma” olgusu geliyor. En kritik diye bahsetmemdeki sebep bu problemi yaşayan kişilerin yaşadığı problemin farkında olmaması. Belki hatta bu konuyu ele alırken...